ReadyPlanet.com
dot
dot
ก่อนจะกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อ
dot
bullet ชนิดปลวกที่สามารถใช้เหยื่อกำจัดได้
bulletทำไมต้องกำจัดปลวกด้วยตัวเอง
bulletทำไมต้องซื้อเหยื่อกับเรา
dot
ข้อมูลสินค้า
dot
bulletสินค้าของเรา
bulletชุดสถานีฝังดินชนิดต่างๆ
dot
บทความ
dot
bullet ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับปลวก
bulletปลวกที่ไม่สามารถใช้เหยื่อได้
bulletรวมเทคนิคติดเหยื่อกำจัดปลวก
bulletเหยื่อ 1 ชุด ใช้ได้กี่ครั้ง ?
bulletทำไมเราต้องเติมเหยื่อทุก 15 วัน ?
bulletเราจะกำจัดปลวกถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไร ?
bulletจะทราบได้อย่างไรว่าปลวกตายหมดแล้ว ?
bulletระบบเหยื่อกำจัดปลวกทำงานอย่างไร ?
bulletอาการไม่เปลี่ยนสัดส่วนเป็นปลวกทหาร
bulletเมื่อกำจัดหมดแล้วจะอยู่ได้นานกี่ปี่ ?
bulletทำไมถึงห้ามฉีดยาเด็ดขาดเมื่อพบปลวกในบ้าน ?
bulletก่อนติดตั้งสถานีฝังดินอ่านตรงนี้
bulletราคาเหยื่อเทอร์เมทริกซ์
bulletต้องทำอย่างไรเมื่อพบแมลงเม่า ?
bulletเราจะติดตั้งสถานีกี่จุด ?
จะทราบได้อย่างไรว่าปลวกตายหมดแล้ว ?

 

 

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าปลวกตายหมดแล้ว ?

 ปลวกจะตายด้วยเหยื่อล่อได้ต้องมีปัจจัยดังต่อไปนี้

1.ปริมาณเหยื่อที่กินไปต้องสร้อดคล้องกับปรอมาณปลวก เช่น ถ้าเราพบรังปลวกขนาดทั่วไป อย่างน้อยปลวกต้องกินเหยื่อไปจำนวนหนึ่ง  ถ้ามีการกินเหยื่อเข้าไปแล้วถึงแม้ปลวกรังนี้จะไม่เปลี่ยนสัดส่วนจากปลวกงานเป็นปลวกทหารก็ตามก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าปลวกได้ถูกกำจัดด้วยเหยื่อล่อเพียงแต่ปลวกรังนี้ขนาดเล็กจึงกินเหยื่อน้อย เป็นต้น  ซึ่งจะต่างกับกรณีที่ปลวกไม่กินเหยื่อแล้วปลวกหายไปเลย อันนี้ปลวกยังไม่ตายนนะครับ ต้องทำการติดตั้งใหม่

 

2. ต้องพบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจากปลวกงานเป็นปลวกทหารในรังขนาดกลางและขนาดใหญ่  ( บางรังที่มีขนาดเล็กเราอาจไม่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ย้อนกลับไปดูข้อ  1 ) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจากปลวกงานเป็นปลวกทหารนั้นเป็นเครื่องมือยืนยันการล่มรังปลวกปลวกที่ชัดและเป็นมาตรฐานมากที่สุด เพราะเหยื่อปลวกนี้จะฆ่าโดยตรงกับปลวกงานทำให้ปลวกทหารนั้นตายช้ากว่าปลวกงานเราจึงมักพบปลวกทหารก่อนการล่มสลายของรังปลวก ซึ่งการพบปลวกทหารนี้ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากเสมอไป บางรังอาจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของรังปลวกแค่เล็กน้อยเท่านั้น

 

3. ในบางครั้งเราจะพบปลวกวรรณะสืบพันธุ์ออกมาในกล่องสถานีในช่วงสุดท้าย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากของการกำจัดปลวกรังนี้ เพราะปลวกวรรณะสืบพันธุ์นี้เป็นครั้งยืนยันอย่างถาวรว่าในรังปลวกนี้ไม่มีปลวกงานคอยดูแล้วแล้ว ปลวกวรรณะสืบพันธุ์นี้จึงออกมารวมกันยังแหล่งอาหารสุดท้ายที่มีปลวกงานนั่นคือกล่องสถานีเหยื่อกำจัดปลวกของเรา ซึ่งการพบปลวกวรรณะสืบพันธุ์วรรณะสืบพันธุ์สำรองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกรังปลวกแต่จะเปิดขึ้นกับรังปลวกที่มีขนาดใหญ่มากเท่านั้น

 

4. และเมื่อเราไม่พบปลวกในสถานีกำจัดปลวกหรือปลวกตายในสถานีหมดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยยืนยันว่าปลวกรังนี้ได้ถูกกำจัดไปหรือยัง นั่นคือ การไปตรวจจุดอื่นๆที่ปลวกเคยขึ้นหรือเคยทำลาย  เช็คดูว่าจุดนั้นยังมีตัวปลวกที่มีชีวิตอยู่หรือไม่  ถ้าเช็คดูแล้วไม่พบตัวปลวกเลย นั่นแสดงว่าการกำจัดปลวกได้สิ้นสุดลงแล้วครับ

 

การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อนั้นเป็นกระบวนการมิใช่เหตุการ

กล่าวคือ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่อ้างอิงตามหลักวิชาการ ยกตัวอย่างเช่น ปลวก 1 รัง ที่กำลังกินบ้าน ( Coptotermes ) มีประชากรประมาณ 250,000 ตัว ต้องกินเหยื่อกำจัดปลวกจนรังนี้ล่มจะต้องใช้เหยื่อประมาณ 400-800 กรัม เป็นต้น  ซึ่งต้องสรอดคล้องกับปริมาณจำนวนปลวกในรัง  สารเลียนแบบเหยื่อกำจัดปลวกบางชนิดอ้างว่าแค่วางเพียงนิดเดียวปลวกจะตายทั้งรัง ทั้งที่ปริมาณอาหารไม่สร้องคล้องกับปริมาณจำนวนปลวกทั้งรังซึ่งแท้จริงแล้วสามารถกำจัดปลวกให้ตายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อนี้ ไม่ใช่การทำให้ปลวกหายไปเฉยๆ แต่ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ ปลวกกินเหยื่อ ปลวกเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ปลวกเริ่มตายไป

และลดลง จนถึงไม่พบปลวกในสถานี และต้องใช้ระยะเวลาตามรอบของการลอกคราบปลวกด้วย ซึ่งค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อล่อนี้ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนCopyright © By PEST MAN Co.,Ltd. Care Line 086-311-4117