ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับ เนเมซิส
dot
bullet เนเมซิส คืออะไร
bulletเนเมซิส ทำงานอย่างไร
bulletจุดเด่นของระบบเนเมซิส
bullet MSDS เนเมซิส
bulletใบขึ้นทะเบียน เนเมซิส
bullet ผลการทดสอบในประเทศไทย
dot
ภาพเกี่ยบกับ เนเมซิส
dot
bulletอุปกรณ์ของระบบ เนเมซิส
bulletสถานีในดินของ เนเมซิส
bulletสถานีในคอนกรีตของ เนเมซิส
bulletสถานีบนดินของ เนเมซิส
dot
บทความด้านวิชาการ
dot
bullet ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับปลวก
bullet Brochures Download
bulletหนังสือรับรองตัวแทนผู้นำเข้า
bulletรับบริการระบบ เนเมซิส


แบนเนอร์ตัวอย่าง


อย.เตือนสมุนไพรกำจัดปลวก

 

 

 

 ปัจจุบันยังคงพบบริษัทกำจัดปลวกที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณตามสื่อต่าง ที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ตามเสาไฟฟ้า  ป้ายโฆษณาตามอาคารต่าง   และโฆษณาทางเว็บไซต์  โดย อวดอ้างสรรพคุณว่ามีประสิทธิภาพกำจัดปลวกหายขาด ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง ซึ่งรวมถึงการลงโฆษณาทางเว็บไซต์เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้รับจ้างกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรทั่วประเทศอีกด้วย  ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด และหลงเชื่อในการเลือกใช้บริการ  


          อย.  ขอ เตือนมายังผู้ประกอบการว่า ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์ใด ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข รวมถึงสมุนไพร ที่แสดงสรรพคุณระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่  กำจัดแมลง และสัตว์อื่น   จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ เพราะฉะนั้น ผู้ผลิตและนำเข้า ต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และต้องแจ้งการดำเนินการให้ อย. ทราบด้วย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ หากผู้มีไว้ในครอบครอง                ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ เพื่อใช้รับจ้างในการให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ในการให้บริการ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  


          สำหรับ ในส่วนของผู้บริโภค ขอฝากไว้ว่า อย่าหลงเชื่อบริษัทที่เสนอราคาบริการกำจัดปลวกในราคาถูก หรืออวดอ้างการใช้สมุนไพร เพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะกำจัดปลวกไม่ได้ผลแล้ว ยังก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้อีกด้วย  ดังนั้น การใช้บริการจากผู้รับจ้างกำจัดปลวกควรต้องเลือกให้ดี โดยขอดูเอกสารที่แสดงการได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง ที่ออกโดย อย.  ซึ่ง จะได้ทราบชื่อ ที่ตั้งผู้ให้บริการ และต้องมีชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย รวมถึงรายการชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ในการบริการอีกด้วย  อีก ทั้งเอกสารจากผู้ให้บริการต้องมีการระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ ใช้ เช่น คำเตือน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ เอกสารแนะนำความปลอดภัย  ฉลากต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ได้จาก อย. และฉลากแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน  ได้แก่   ชื่อทางเคมีและอัตราส่วนสาระสำคัญ เลขทะเบียน อย. วอส.   ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ข้อความแสดงประโยชน์  วิธีใช้  คำเตือน  การเก็บรักษา  ข้อความแสดงการเกิดพิษ  วิธีแก้พิษและคำแนะนำสำหรับแพทย์  รวมถึงข้อบ่งใช้  วิธีผสม  อัตราส่วน  การใช้   และสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลากหรือไม่  และที่สำคัญคือ หากพบเห็นการให้บริการที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © By Pest Service Solution Co.,Ltd. Line ID = maxxthor